XXI Konkurs Plastyczny na "Palmę Wielkanocną" - konkurs rozstrzygnięty!
Opublikowano 24.03.2023 00:12


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu zaprasza do udziału w XXI Konkursie Plastycznym na "Palmę Wielkanocną".
 

Celem konkursu jest popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Wągrowca i okolic.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria 1 - uczniowie klas I-III - palma min. 30 cm wysokości,

  • Kategoria 2 - uczniowie klas IV-VI - palma min. 50 cm wysokości,

  • Kategoria 3 - uczniowie klas VII-VIII - palma min. 70 cm wysokości.

Palma może być wykonana z krepy, bibułki, suszek, itp. na sztywnej konstrukcji.

Do pracy należy dołączyć pisaną drukiem metryczkę zawierającą:

imię i nazwisko autora, klasą, nazwę i adres szkoły oraz wypełnioną i podpisaną przez przedstawiciela ustawowego/rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika, który stanowi Zał. 1 do Regulaminu
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.mdkwagrowiec.pl w zakładce REGULAMINY.

Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55 do dnia 24.03.2023r.

Palmy oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 28.03.2023r. na stronie www.mdkwagrowiec.pL oraz na Facebooku: Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 02.04.2023r. o godz. 17:30 w Galerii MDK.

UWAGA! Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

Załączniki

Nazwa
Zgoda XXI Konkurs Palma Wielkanocna 2023.pdf pobierz
REGULAMIN PALMA WIELKANOCNA.png pobierz
protokół Palma Wielkanocna.pdf pobierz

Miejski Dom Kultury zaprasza: DNI WĄGROWCA 2023 - KONCERT BRYSKIEJ